Luchtvervuiling cruiseschepen

Links

Nieuwsberichten

1 maart 2007
GroenLinks Rotterdam - GreenValley aan de Maas voorstellen

5.2 Doelstelling: In 2020 zijn de emissies van zee- en binnenvaartschepen met 60 procent verminderd.

5.3 Voorstellen

  • Schone schepen krijgen korting op havengelden.
  • Walstroom verplicht.
  • Duurzame havendagen.
  • Lobby in Brussel

11 oktober 2009:

Stookolie, de brandstof voor de scheepvaart, wordt bijgemengd met grote hoeveelheden giftig restafval. Het gaat om stoffen als kwik, zware metalen, fenol en benzeen, meestal afkomstig uit de petrochemische industrie. Dit zogenaamde restafval moet worden aangeboden aan een afvalverwerker. Maar dat kost geld. Voor de bedrijven die af willen van dat restafval is het veel lucratiever om die stoffen te dumpen in stookolie en als brandstof te verkopen aan de scheepvaart. Dit heeft grote gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. De schepen die de vervuilde olie verstoken, stoten het gif ongefilterd de lucht in.

20 april 2011:

22 april 2011:

1 september 2012:

16 februari 2013:

12 maart 2014:

24 juli 2015:

9 februari 2016:

24 mei 2016:

16 augustus 2016:

29 september 2016:

7 februari 2017:

23 januari 2018
GroenLinks Rotterdam - Schriftelijke vragen over gezondheidswinst door betere luchtkwaliteit
Aan het College van Burgemeester en Wethouders:

Bent u bereid om op alle kades walstroomvoorzieningen te realiseren en het gebruik van walstroom voor schepen verplicht te stellen, inclusief voor cruiseschepen? Zo nee, waarom niet?

16 april 2018:
https://rotterdam.d66.nl/2018/04/16/maak-duurzaam-alternatief-aantrekkelijk-voor-scheepvaart/

17 april 2018:

13 juni 2019:
‘Cruiseschepen stoten tien keer meer schadelijke stoffen uit dan alle auto’s in Europa’
https://www.ad.nl/auto/cruiseschepen-stoten-tien-keer-meer-schadelijke-stoffen-uit-dan-alle-autos-in-europa~ac9ac03b/

23 juli 2019:

26 juli 2019:

4 november 2019:

13 december 2019:

18 december 2019:

oktober 2020:
Port of Rotterdam, Gemeente Rotterdam - Rapport Strategie Walstroom Rotterdamse Haven

14 oktober 2020:

28 april 2021

26 oktober 2021

GroenLinks roept op de nieuwe normen van de WHO zo snel mogelijk toe te passen en luchtvervuiling door autoverkeer, cruiseschepen en de luchtvaart drastisch terug te dringen.

6 oktober 2021 - 7 oktober 2021

https://twitter.com/johanvcr/status/1445790312329265152
https://twitter.com/Rodjoch/status/1445789269096685569

21 oktober 2021 - 22 oktober 2021


Klein schip, maar de stank is in woning en pier ruikbaar.